تاریخچه شرکت

همکاران سپند،فعالیت خود را از سال ۱۳۸۲ شروع نموده و هر کدام جداگانه در فیلدهای تخصصی نرم افزار و صنایع و تحلیل به کسب تجربه پرداختند .

درسال ۱۳۸۹، برای اولین بار در مجموعه وزارت صنایع ،فرصت آشنایی با مفهوم هوش تجاری و اجرای یک پروژه ی کوچک در این زمینه پیش آمد. این تیم جوان ، به فعالیت خود در حوزه طراحی و پیاده سازی سامانه های هوش تجاری و نرم‌افزار های سفارشی در بنگاه های خصوصی و دولتی بزرگ و کوچک ادامه دارد و به ترکیبی بدیع از تخصصان فنی و تحلیلی دست یافت که در حال حاضر بیش از ۳۰ اثر ماندگار در نقاط مختلف کشور عزیزمان و ۲ اثر ماندگار در خارج از مرزها ،ایجاد کرده است