طراحی داشبرد کنترل کیفی مس سر چشمه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

يكي از پروژه هايي كه تيم سپند در حال انجام و پياده سازي نهايي آن مي باشد، طراحي داشبورد كنترل كيفي مس سرچشمه و كنترل كيفي شهربابك است، 

مجتمع مس كرمان براي بهبود وضعيت و گزارش گيري منظم از داده هاي دريافتي از امورهاي مختلف خود، تصميم به اجراي طراحي داشبورد براي سازمان خود گرفت تا بتواند يك گزارش و ساختار نظم يافته را براي اطلاعات خام موجود داشته باشد كه اين پروژه بر عهده تيم سپند مي باشد.