کلاس آنلاین فن بیان و سخنرانی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در راستای توسعه توانایی های فردی پرسنل شرکت و وضعیت خاص ویروس کرونا شرکت تصمیم یاران بهینه ی سپند اقدام به برگزاری کلاس فن بیان و سحنرانی غیر حضوری برا ی پرسنل خود نمود.این دوره از کلاس ها به صورت انلاین با مدیریت اقای بیژن جعفری شکل گرفت .